Ashton Kutcher Quote

I'm happy wherever I go, whatever I do. I'm happy in Iowa, I'm happy here in California. - Ashton Kutcher

I'm happy wherever I go, whatever I do. I'm happy in Iowa, I'm happy here in California.

Ashton Kutcher

Similar Quotes to Explore