Nastassja Kinski Quote

I want to do movies but not talk about them. - Nastassja Kinski

I want to do movies but not talk about them.

Nastassja Kinski

Similar Quotes to Explore